Starzyk

Starzyk

Piosenki górnicze

1. Idzie górnik miedzą
2. Śląskie hasiorki
3. Stary jo se górnik, stary
4. Idzie górnik drogą
5. Froncek
6. Bajtel
7. Chłopeczku złoty
8. Wiązanka pieśni górniczych
9. Starzyk
10. Na kopalni
11. Kołysanka
12. Walczyk górniczy
13. Dniówka
14. Dziołszki, dziołszki
15. Górniczy fedrunek
16. Sprzeczka
17. Waloszki
18. Gdybym to ja miała
19. Trzysta buczków we dworze
20. Karolinka
21. Karlik
22. Jabłuszko
23. Górniczy stan

Opracowanie muzyczne:
Stanisław Hadyna: 8, 13, 19, 20, 21, 22
Krzysztof Dziewięcki: 1, 2, 7
Ireneusz Łojewski: 15, 23
Czesław Płaczek: 3, 12

Dyryguje:
Krzysztof Dziewięcki


polecamy