Solus Christus

Solus Christus

Pieśni religijne Kościoła ewangelickiego

1. Wstęp   
2. Kantata Ein feste Burg ist unser Gott BWV 80 (cz.1)      
3. Chorał Warownym grodem jest nasz Bóg z Kantaty BWV 80 (cz.8)  
4. Zachowaj nas przy słowie swym   
5. Toruj, Jezu, sam          
6. Widząc jak ktoś płacze        
7. Panis Angelicus  (FWV 61 Opus 12)   
8. Imię Jezus            
9. Wierzyć mnie, Panie, ucz        
10. Jesus bleibet meine Freude BWV 147   
11. Ojcowski dom            
12. Agnus Dei           
13. Ojcze nasz            
14. Na skale Kościół stoi       
15. Jezu przekrasny      
16. Królu mój, królu chwały        
17. Z głębokiej nędzy
18. Za rękę weź mnie, Panie

Muzyka:
Johann Sebastian Bach: 2-3, 10
ks. Marcin Luter: 4
Karolina Strömberg: 6
César Franck: 7
Georges Bizet: 12
Stanisław Hadyna: 13, 18
ks. Karol Hławiczka: 16

Melodia:
Adam Drese: 5
Benjamin Mansell Ramsey: 9
Samuel Sebastian Wesley: 14
ks. Marcin Luter: 17
Friedrich Silcher: 18


Opracowanie muzyczne:
Jean-Claude Hauptmann: 2-5, 8, 10, 14-18
Jan Gawlas: 5
Stanisław Hadyna: 6, 8-9
Krzysztof Dziewięcki: 11-13
Sally DeFord: 15

Dyrygują:
Mirosław Maciej Banach: 2, 6-7, 13
Krzysztof Dziewięcki: 9, 11-12, 17
Jean-Claude Hauptmann: 3-5, 8, 10, 14-16, 18


polecamy