Profesor Stanisław Hadyna

Profesor Stanisław Hadyna

Kompozytor, dyrygent, literat, pedagog, organizator życia muzycznego. Wybitna osobowość artystyczna o uznanym dorobku zarówno w dziedzinie muzyki, jak i literatury pięknej. Niestrudzony popularyzator kultury polskiej, w tym szczególnie rodzimego folkloru. Stworzona przez niego artystyczna synteza wywodzących się ze źródeł ludowych: muzyki, śpiewu, tańca, kolorytu kostiumów stała się jednym z najpowszechniej znanych w świecie zjawisk polskiej kultury narodowej. Był twórcą i długoletnim dyrektorem naczelnym i artystycznym Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca ”Śląsk”. Działalność Zespołu ”Śląsk” stała się unikatowym przykładem harmonii pomiędzy śmiałą indywidualną wizją twórcy a jej scenicznym urzeczywistnieniem przez wielki skład wykonawczy. O sukcesie ”Śląska” zadecydowała ogromna pasja kreatora, Jego autorytet oraz niezwykły talent pedagogiczny.

Kompozycje i muzyczne opracowania motywów ludowych, stanowiące o oryginalnej hadynowskiej stylistyce, stały się trwałym elementem kultury narodowej, głęboko wpisanym w świadomość każdego Polaka. ”Helokanie”, ”Ondraszek”, ”Karolinka”, ”Starzyk”, ”Szła dzieweczka”, ”Od Siewierza”, ”Hej tam w dolinie” - to zaledwie kilka utworów spośród ponad 250 powszechnie znanych pieśni Hadyny, które zyskały status pieśni domowych, bliskich, a zarazem na zewnątrz wyznaczających polskość. Na dokonania twórcze Stanisława Hadyny składa się długa lista dzieł cenionych i nagradzanych w kraju i poza jego granicami – począwszy od koncertów fortepianowych, kantat, poematów symfoniczno-baletowych, muzyki teatralnej i filmowej, poprzez pieśni chóralne i solowe dla Zespołu ”Śląsk”, aż po dramaty, powieści, reportaże, eseje, słuchowiska radiowe i audycje telewizyjne.

Po ponad dwudziestu latach oddalenia od Zespołu – w roku 1990 - Stanisław Hadyna powrócił do ”Śląska”. W trudnych dla kultury warunkach gospodarki rynkowej zdołał przywrócić Zespołowi jego niepowtarzalny charakter, ponownie przekonać odbiorców do swojej wizji twórczej, odrodzić kontakt z widownią na nowych zasadach. Wzbogacił promocyjną funkcję Zespołu na świecie. Udział ”Śląska” w berlińskim spotkaniu z kanclerzem Niemiec (1997) w ramach inauguracji Międzynarodowych Targów Turystyki, w Międzynarodowym Festiwalu Jeziora Bodeńskiego (1998), w Festiwalu Kultury Polskiej na Słowacji (1998), trasach koncertowych we Francji, Belgii, Niemczech (1995-1998) wyznaczają bardzo silny nurt prezentacji kultury polskiej w krajach jednoczącej się Europy.

Znaczącą częścią dokonań Stanisława Hadyny jest także współdziałanie z Polonią na Zaolziu – Jego ziemi rodzinnej. Dowodem hołdu składanego Artyście jest nadanie Jego imienia szkole polskiej w Bystrzycy w okręgu Frydek-Mistek (1998). Stanisław Hadyna zmarł 1 stycznia 1999 roku. Spoczywa na cmentarzu Na Groniczku w Wiśle.polecamy