Albośmy to jacy tacy

Albośmy to jacy tacy

Polskie Tańce Narodowe i Ludowe

1. Krakowiak
2. Polonez-mazur
3. Kujawiak - oberek
4. Krakowiaki lachów sądeckich
5. Polka cięta
6. Suita tańców z rzeszowskiego
7. Tańce górali podhalańskich
8. Kołomajki
9. Tańce pasterzy jurgowskich
10. Śląski czardasz - szot madziar
11. Cieszyński taniec chustkowy
12. Trojak
13. Mietlorz
14. Zwodzony
15. Obracany i drybek
16. Lender
17. Tańce mieszczan żywieckich

Opracowanie muzyczne:
Stanisław Hadyna: 8, 13, 14
Krzysztof Dziewięcki: 15, 16, 17
Ireneusz Łojewski: 4
Czesław Grabowski: 6

Dyrygują:
Krzysztof Dziewięcki: 1, 4-13, 15-17
Maciej Stawujak: 2, 3, 8, 14


polecamy