Święto Teatru

12IV 24

Święto Teatru

Święto Teatru w  Zespole  „Śląsk”  to cykliczne przedsięwzięcie o zasięgu wojewódzkim przeznaczone dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych oraz instruktorów teatralnych pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Tegoroczne obchody Święta Teatru w naszej siedzibie w dniu 10 kwietnia 2024 roku miały formę wydarzenia edukacyjnego, jednoczącego i inspirującego ludzi, którym bliska jest sceniczna sztuka zamknięta w słowie. Skoncentrowane wokół tematu przewodniego „Od tradycji do współczesności - lalka, maska, żywy plan” przybliżyły uczestnikom zagadnienia związane z kreowaniem postaci w planie żywym, animacją lalek teatralnych, a także grą aktorską z użyciem maski podczas tworzenia etiud.

Głównym celem spotkania było propagowanie szeroko pojętej edukacji teatralnej jako ważnej formy pracy z dziećmi i młodzieżą, kształtującej potrzebę ich uczestnictwa w życiu kulturalnym i teatralnym. W oficjalnej, inaugurującej części wystąpiła Wiesława Gala reprezentująca Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach i Zbigniew Cierniak - dyrektor Zespołu Pieśni Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.

Dalszą część programu dnia wypełnił wykład tematyczny przybliżający osnowę wydarzenia, zaprezentowany przez Agnieszkę Raj-Kubat - aktorkę, animatorkę kultury, reżysera teatralnego, Dyrektora Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie i Piotra Hankusa - pedagoga w Zespole „Śląsk”, aktora, kierownika amatorskich zespołów artystycznych. Wprowadzenie do interpretacji piosenki aktorskiej zaprezentowała uczestnikom dr hab. Monika Jakowczuk - aktorka, Dziekan Wydziału Teatru Tańca Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie filii w Bytomiu. Uzupełnieniem wykładu była prezentacja piosenek Jacquesa Brela w wykonaniu studentów Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu przygotowana przez Łukasza Szczepanowskiego - aktora związanego z krakowskim środowiskiem twórczym i Narodowym Starym Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Kolejną część wydarzenia stanowiły działania warsztatowe prowadzone w grupach przez Monikę Jakowczuk, Agnieszkę Raj-Kubat i Piotra Hankusa. Elementem kompozycyjnym programu wydarzenia był również spektakl „Być dobrym jak chleb” w wykonaniu seniorów z Lelowa. Podsumowanie wydarzenia i wręczenie pamiątkowych certyfikatów zakończyło tegoroczne Święto Teatru w siedzibie Zespołu „Śląsk”.