FOLK SOLUTION w Pałacu Kultury Zagłębia

15IV 24

FOLK SOLUTION w Pałacu Kultury Zagłębia

W miniony piątek artyści Zespołu "Śląsk" odwiedzili Pałac Kultury Zagłębia ze spektaklem tanecznym "Folk Solution" w ramach XIV Międzykulturowego Festiwalu Folklorystycznego "Zagłębie i Sąsiedzi". Widowisko jest efektem poszukiwań nowych form artystycznej ekspresji. Kierownik baletu i choreograf Zespołu Michaił Zubkow stworzył „Folk Solution” konfrontując muzykę elektroniczną i taniec współczesny z polskim folklorem. To „pojedynek dwóch przeciwieństw” z przymrużeniem oka. Jedno z nich ilustruje współczesny świat, drugie nawiązuje do tradycyjnego folkloru. Taka kompilacja dźwięków i ruchu skłania do refleksji nad znaczeniem i miejscem tradycjonalnego folkloru we współczesnym świecie. Zarówno w podkładzie dźwiękowym, jak i w choreografii widowiska współistnieją dwie niezależne warstwy. Jedna z nich ilustruje współczesny świat przepełniony kakofonią industrialnych dźwięków i podporządkowany monotonii mechanicznych ruchów. Druga nawiązuje do tradycyjnego folkloru nasyconego emocjami i historycznymi wątkami, które od wieków z pokolenia na pokolenie były przekazywane w muzyce, tańcu i śpiewie ludowym. Prezentując „Folk Solution” Zespół „Śląsk” pokazuje, że jest instytucją innowacyjną, otwartą na nowe wyzwania.

Historia Międzykulturowego Festiwalu Folklorystycznego "Zagłębie i Sąsiedzi" sięga 2008 roku, w którym to Dąbrowa Górnicza stała się miejscem spotkań zespołów artystycznych. Wtedy to w Pałacu Kultury Zagłębia, zorganizowano po raz pierwszy Międzykulturowy Przegląd Folklorystyczny - Zagłębie i Sąsiedzi. Nikt wówczas nie przeczuwał, że skromny przegląd spotka się z tak wielkim zainteresowaniem i w niedalekiej przyszłości, przeobrazi się w międzynarodowy festiwal. Od samego początku nie zmieniła się jednak idea organizacji imprezy oraz jej cele, którymi jest przede wszystkim kultywowanie tradycji, propagowanie bogactwa kultury ludowej oraz przybliżenie piękna i różnorodności folkloru innych regionów Polski, nie tylko mieszkańcom regionu Zagłębia Dąbrowskiego, ale również uczestnikom konkursu.