„Folk Solution” na Gali Ambasadorów Kongresów Polskich

22III 24

„Folk Solution” na Gali Ambasadorów Kongresów Polskich

21 marca w Katowicach, Polska Organizacja Turystyczna – Poland Convention Bureau, Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce oraz Silesia Convention Bureau współorganizowały Galę Ambasadorów Kongresów Polskich. Podczas wydarzenia, które odbywało się w Walcowni Muzeum Hutnictwa i Cynku, uhonorowani zostali Ambasadorzy Kongresów Polskich. Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” miał zaszczyt uświetnić Galę spektaklem baletowym „Folk Solution”.

Katowice po raz trzeci były centrum wydarzeń związanych z Programem Ambasadorów Kongresów Polskich. Poprzednie Gale odbywały się w tym mieście w latach 2015 i 2019. Tegoroczne wydarzenie odbyło się w Walcowni Muzeum Hutnictwa i Cynku. Unikatowa, postindustrialna przestrzeń była znakomitym tłem dla wyjątkowego spektaklu w wykonaniu artystów baletu i solistów chóru Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” - „Folk Solution”.

Widowisko jest efektem poszukiwań nowych form artystycznej ekspresji. Kierownik baletu i choreograf Zespołu „Śląsk” Michaił Zubkow stworzył „Folk Solution” konfrontując muzykę elektroniczną i taniec współczesny z polskim folklorem. To „pojedynek dwóch przeciwieństw” z przymrużeniem oka. Jedno z nich ilustruje współczesny świat, drugie nawiązuje do tradycyjnego folkloru. Taka kompilacja dźwięków i ruchu skłania do refleksji nad znaczeniem i miejscem tradycjonalnego folkloru we współczesnym świecie. Zarówno w podkładzie dźwiękowym, jak i w choreografii widowiska współistnieją dwie niezależne warstwy. Jedna z nich ilustruje współczesny świat przepełniony kakofonią industrialnych dźwięków i podporządkowany monotonii mechanicznych ruchów. Druga nawiązuje do tradycyjnego folkloru nasyconego emocjami i historycznymi wątkami, które od wieków z pokolenia na pokolenie były przekazywane w muzyce, tańcu i śpiewie ludowym. Prezentując „Folk Solution” Zespół „Śląsk” pokazuje, że jest instytucją innowacyjną, otwartą na nowe wyzwania co doskonale koresponduje z ideą działalności Silesia Convention Bureau.

Współorganizator Gali Ambasadorów Kongresów Polskich Silesia Convention Bureau to konsorcjum zrzeszające firmy i organizacje działające w branży turystyki biznesowej w województwie śląskim. Funkcjonuje od stycznia 2023 roku w ramach Śląskiej Organizacji Turystycznej i zajmuje się promocją regionu jako atrakcyjnej destynacji dla organizacji wydarzeń biznesowych. Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” był jednym z pierwszych, osiemnastu konsorcjantów na Śląsku, którzy podpisali porozumienie z Silesia Convention Bureau 12 stycznia 2023 roku na Stadionie Śląskim. (AK)