Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny

Facebook

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin
tel.: +48 34 310 64 15; fax: +48 34 310 64 16; e-mail: info@zespolslask.pl

Skórka:
A+

Studia Podyplomowe Pedagogiki Tańca

Kształcimy nowe kadry - Studia Podyplomowe Pedagogiki Tańca na Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie we współpracy z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny,  uruchamia nowy kierunek studiów podyplomowych – Pedagogika Tańca. W roku akademickim 2019/2020 zajęcia poprowadzą pedagodzy obu instytucji oraz zaproszeni do współpracy specjaliści. Studenci będą korzystać m.in. z infrastruktury dostępnej w siedzibie Zespołu „Śląsk”: sal dydaktycznych, ćwiczeniowych oraz koncertowych. Nauka potrwa trzy semestry i zakończy ją koncert dyplomowy.

Nowy kierunek powstał na mocy porozumienia podpisanego przez częstochowski Uniwersytet i Zespół „Śląsk” w maju 2017 roku. Strony zadeklarowały wówczas podjęcie wzajemnej współpracy w zakresie m.in.: organizacji przedsięwzięć artystycznych, takich jak: koncerty, festiwale i wystawy, organizacji wydarzeń o charakterze naukowym i edukacyjnym, propagowanie kultury narodowej i ludowej, ze szczególnym uwzględnieniem kultury regionu śląskiego oraz prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla studentów, etnografów, etnologów, etnochoreografów, etnomuzykologów i folklorystów.
Rozwijająca się współpraca pomiędzy instytucjami zaowocowała rozpoczęciem kształcenia nowych kadr artystycznych na podyplomowym kierunku Pedagogika Tańca.

Studia skierowane są do osób z dyplomem studiów licencjackich lub magisterskich, które chcą podnieść lub zdobyć dodatkowe kwalifikacje upoważniające do prowadzenia zajęć tanecznych na różnych szczeblach edukacji dzieci, młodzieży  i dorosłych.
Warunkiem koniecznym do podjęcia nauki jest odpowiednia sprawność fizyczna i stan zdrowia (poświadczony przez lekarza) pozwalający na uczestnictwo w zajęciach sportowych oraz doświadczenia taneczne - co najmniej na poziomie podstawowym.

Celem, zarówno uczelni jak i Zespołu „Śląsk”, jest praktyczne i teoretyczne kształcenie pedagogów w różnych kierunkach i technikach tanecznych, przygotowanie pedagogów do pracy w placówkach oświatowych różnych szczebli, podnoszenie kwalifikacji zawodowych tancerzy w dziedzinie pedagogiki tańca oraz stworzenie spójnego systemu edukacji pedagogicznej ze specjalistycznym kształceniem fizycznym, kulturalnym i artystycznym. Wysoki poziom kształcenia zapewnią wykładowcy Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie, pedagodzy Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz specjaliści zewnętrzni, reprezentujący odpowiednie doświadczenie praktyczno-zawodowe. W programie studiów, obok historii i metodyki tańca klasycznego, współczesnego i ludowego, znajdują się także zajęcia m.in. z emisji głosu, fizjologii wysiłku fizycznego, anatomii funkcjonalnej, biomechaniki, odnowy biologicznej z elementami fizjoterapii i wiele innych.

W ramach studiów ich uczestnicy będą zobowiązani do zaliczenia 30 godzin praktyk psychologiczno-pedagogicznych oraz 120 godzin praktyk dydaktycznych w szkole. Aby uzyskać dyplom, oprócz egzaminów i zaliczeń przewidzianych planem studiów, będą musieli pozytywnie zaliczyć przygotowanie koncertu dyplomowego,  na którym w formie etiud tanecznych przedstawione będą oryginalne, autorskie dzieła uczestników studiów.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i programu edukacyjnego są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie www.studiapodyplomowe.ajd.czest.pl/
Zainteresowanych zapraszamy także do odwiedzenia Uczelni w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8 pok. 308, kontaktu telefonicznego 034 3784 297 i mailowego pod adresem d.jamrozik@ujd.edu.pl


Zobacz również

 • Koncerty na ekranie
  • Edukujemy artystycznie
   • Rok 2019 - Rokiem Stanisława Hadyny
    • RODO obowiązek informacyjny
     • Przyjaciele
      • Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej
       • Inwestycje
        • Inwestycje współfinansowane ze środków UE
         • Kontakt
          • Aktualności
           • O projekcie
            • Galeria
             • Stan obiektów przed realizacją I etapu
              • Brama cesarska
               • Dom Pracy Twórczej
                • Pałac
                 • Pawilon im. E. Kamińskiej
                 • Stan obiektów po realizacji I etapu
                  • Dom Pracy Twórczej
                   • Wieża i Kaplica
                    • Pałac
                     • Pawilon
                     • Stan przed realizacją II i III etapu
                      • Alejki i ogrodzenie
                       • Garaże
                        • Wieża i Kaplica
                         • Lewe skrzydło
                          • Łącznik
                           • Portiernia
                            • Prawe skrzydło
                            • Bieżąca realizacja Projektu
                             • Garaż wielostanowiskowy
                              • Wieża i Kaplica
                               • Park
                                • Pałac
                                 • Łącznik
                                  • Lewe skrzydło
                                   • Prawe skrzydło
                                • Pozostałe inwestycje
                                 • Aktualności
                                  • Kontakt
                                   • Galeria pozostałe inwestysje
                                    • Prace konserwatorskie w dawnej ujeżdżalni
                                     • Adaptacja budynku dawnej ujeżdżalni
                                      • Aranżacja piwnic Domu pracy twórczej
                                    • Przetargi
                                     • Dofinansowanie
                                      • Sklep